RESULTATEN

Exalio beoordeelt in principe voor elke individuele aanvraag of zij een rol kan spelen bij het verzilveren van verbeterpotenties, en zo ja welke. De praktijk wijst uit dat de meeste opdrachtgevers bedrijven en organisaties zijn met medewerkers tussen de twintig en vijfhonderd medewerkers. Dat kunnen organisaties zijn met een initieel verzoek, een concrete vraag of juist een vage klacht. Exalio werkt zowel voor regionale bedrijven als internationale ondernemingen, en ook de branches van onze opdrachtgevers lopen sterk uiteen. Relatief veel organisaties uit het portfolio bevinden zich in de ICT- en dienstensector.
De achterliggende jaren heeft Exalio een groot aantal verbeteringen bij organisaties en bedrijven kunnen doorvoeren. Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden.

Globale speler facilitymanagement-oplossingen

Een diensteninstelling met circa zestig werknemers had zich ten doel gesteld ‘grotere’ opdrachtgevers te werven. Daarnaast wenste ze gestaag te groeien en te werken aan een betere klantgerichtheid. Exalio voerde de Performance Quick Scan uit, introduceerde het concept van multidisciplinaire teams en intensiveerde de focus op cliënten. Daarnaast verzorgde ze een leiderschapstraining en gaf ze coaching. Ook introduceerde Exalio nauwkeurige KPI’s en teamprestatierapportage. Deze diensten resulteerden in bevoegde klantenteams en een uitmuntende samenwerking tussen accountmanagement en implementatie.

Softwareleverancier medische hulpmiddelenmarkt

Deze Nederlandse softwareleverancier verzocht Exalio de mogelijkheden te verkennen voor groei en het bedienen van grotere accounts. Na uitvoering van de Performance Quick Scan introduceerde Exalio het concept Team Business Planning, waarin alle bedrijfsfuncties betrokken werden. Daarnaast verzorgden we leiderschapstrainingen en trainingen op het vlak van teameffectiviteit. Het resultaat: bevoegde teams, een significante verbetering van het bottom-line resultaat en een groei van het aantal grote accounts. Daarmee heeft deze softwareleverancier zijn positie op de markt aanzienlijk verstevigd.

teo-duldulao-4op9_2Bt2Eg-unsplash

Softwareleverancier agromarkt

Door een Nederlands bedrijf dat met ongeveer tachtig medewerkers actief is op de agrarische markt, werd Exalio voor de uitdaging geplaatst de bottom-line prestaties te verbeteren. Op basis van resultaten uit de Performance Quick Scan, verschafte Exalio de organisatie inzicht in de prestaties van de verschillende bedrijfssegmenten: diensten, softwareontwikkeling en ondersteuning. Bij alle drie de segmenten verzorgde Exalio de benchmarkbegeleiding. Ook werden nauwkeurige KPI’s en bedrijfsrapportage geïntroduceerd. Dankzij deze dienstverlening is het inzicht in zowel de uitvoering van de organisatie als de daarbij behorende achtergronden intensief gegroeid.

Eerstelijns diagnostisch centrum

Een IT-afdeling van een groot diagnostisch centrum had zich ten doel gesteld de complexe en verouderde infrastructuur beter te laten aansluiten op de steeds strengere interne eisen en de hogere klantverwachtingen. Vanuit de organisatie leefde er een sterke behoefte aan verbetering van de klanttevredenheid. Na uitvoering van de Performance Quick Scan en introductie van het concept Team Business Planning, waarbij alle functies betrokken waren, verzorgde Exalio leiderschaps- en team effectiviteitstraining. Ze introduceerde en implementeerde een nieuwe organisatiestructuur, verving elementaire delen van de infrastructuur, en voorzag in een strategische visie voor productontwikkeling in specifieke segmenten. Dankzij de diensten van Exalio werden de teams ge-empowered, werd de klanttevredenheid significant verbeterd, en werd de positie voor de toekomst stevig verankerd. Daarnaast trad er een aanzienlijke verbetering op van processen op het vlak van projectmanagement en productontwikkeling.

Innovatieve ICT-infrastructuurleverancier eerstelijns gezondheidszorg

Een leverancier van ICT-infrastructuur kampte met een dilemma: er lagen enorme groeikansen in het verschiet, maar de organisatie was niet klaar om op te schalen naar het benodigde level. Aan de hand van de Performance Quick Scan maakte Exalio een analyse van de huidige omstandigheden. Ze introduceerde het concept Team Business Planning, waarbij alle functies binnen de organisatie werden betrokken. Ook voorzag ze in trainingen op het vlak van individuele en teameffectiviteit. Exalio introduceerde en implementeerde een nieuwe management- en rapportagestructuur, initieerde een vereenvoudiging van bepaalde structuren en ontwikkelde en implementeerde een hypermodern business-systeem. Ten slotte initieerde Exalio verschillende nieuwe partnerships. Dankzij de interventie van Exalio zijn de teams weer sterk en energiek, steeg de omzet jaarlijks met maar liefst 40 procent en werd ook de weg voor een krachtige positionering in de toekomst ingeslagen.

Leverancier van BPM-producten

Een innovatieve, mondiale speler (250 werknemers) op het vlak van productontwikkeling benaderde Exalio met de volgende casus. De organisatie groeide in hoog tempo, wilde innovatieve en complexe oplossingen blijven leveren en zich in meerdere regio’s ontwikkelen. Een korte time-to-market was vereist. Exalio voerde haar Performance Quick Scan uit om een goed beeld te krijgen van de organisatie. Vervolgens formuleerde ze duidelijke doelstellingen en verzorgde ze trainingen op het vlak van persoonlijke en teameffectiviteit voor het management en meer dan tweehonderd ontwikkelaars. Het resultaat: de mindset van medewerkers veranderde, waardoor ze bereid waren verandering (lees: verbetering) in hun organisatie door te voeren. Daarnaast bewerkstelligde Exalio’s consulting trots en passie voor de geformuleerde doelstellingen, ontstond er zelfsturing in ontwikkelingsteams en groeide de klantgerichtheid.

Consultancybureau voor patiëntenlogistiek

Een consultancybureau met unieke logistieke concepten voor ziekenhuizen wereldwijd, wilde haar innovatieve dienstverlening intensiveren, maar was niet in staat zelfstandig tot het benodigde level op te schalen. Daarnaast was er de sterke wens in Duitsland voet aan de grond te krijgen. Na uitvoering van de Performance Quick Scan ontwikkelde Exalio een specifieke methodologie, en werd er een Duitse CEO aangetrokken. In Duitsland werden tevens verkoop en implementatie gestationeerd. Het resultaat: op dit moment zijn er twee belangrijke opdrachten uitgevoerd in Noord- en Zuid-Duitsland, waarbij gebruik is gemaakt van de ontwikkelde methodologie, nieuwe software en trainingsmateriaal. Voor de toekomst heeft de organisatie haar positie stevig verankerd.

wood orange logo
'Exalio wil mensen laten excelleren en ondernemingen en organisaties op een hoger plan brengen. Volgens de betekenis van de naam ExalioTot grote hoogte verheffen.'
- Ardin M.C. Vlot, founder Exalio

Exalio Nederland BV   ·   Lange Voren 33, 3773 AN Barneveld   ·   The Netherlands   ·   T +31 620 682 850   ·   E info@exalio.com

Deze website maakt gebruik van cookies

This website uses cookies. By using this website, you agree to the use of cookies. Read more

Sluiten