EFFECTIVITEITSTRAININGEN

Effectiviteit komt je niet zomaar aanwaaien; je moet jezelf erin scholen. Als individu, als leider en als team. Exalio heeft een set aan trainingsmateriaal ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. De vier Exalio trainingen spitsen zich toe op specifieke categorieën van effectiviteit: persoonlijke effectiviteit, teameffectiviteit, effectief leiderschap en effectief projectmanagement.
Om succesvol en doelgericht te kunnen trainen, investeert Exalio in persoonlijk contact. Exalio is pas echt gemotiveerd als zij de mensen die getraind worden kent en op de hoogte is van de verbeterpotentie van de betreffende organisatie. Daarmee sluiten de trainingen altijd naadloos aan op het verbeterplan in uitvoering. De effectiviteitstrainingen van Exalio zijn gebaseerd op universele kennis om maximaal waarde toe te voegen. Methodes waarmee de trainingen worden gevoed, zijn onder meer Lean (de slanke organisatie), TOC (de doelgerichte organisatie) en PE (de effectieve mens).

Persoonlijke effectiviteit

De persoonlijke effectiviteitstraining kiest als vertrekpunt de verbetering van de individuele effectiviteit van teamleden en werknemers. Met deze training beoogt Exalio inzicht te bieden in hoe u effectiviteit behaalt en hoe u deze toepast in uw werk of specifieke taak binnen het veranderprogramma. De training behandelt drie onderwerpen:

 • Jezelf managen
 • Relaties en effectiviteit
 • De kracht van vertrouwen

Teameffectiviteit

In de team effectiviteitstraining gaat u aan de slag met de verbetering van de effectiviteit van uw team. Het doel is om inzicht en vaardigheden aan te reiken op het vlak van teameffectiviteit: hoe wordt die bereikt en vervolgens toegepast? Op die vragen biedt de training een antwoord. Onderwerpen die in de training aan de orde komen, zijn:

 • Teams in verandering
 • Universele beginselen van team effectiviteit
 • Goed presterende team dynamiek

Effectief leiderschap

Vaak zien leiders zich voor de taak geplaatst om op hun kudde te passen. Wat Exalio betreft laat leiderschap zich anders definiëren: een leider brengt zijn team van A naar B(eter). Hij brengt zijn team naar een hoger prestatie niveau.

De training effectief leiderschap biedt inzicht in de essentie van leiderschap en management. Inzichten en ervaringen van bekende ondernemers, CEO’s en managementdeskundigen verschaffen de training zowel een wetenschappelijk fundament als concrete mogelijkheden voor praktische toepassing. In de training effectief leiderschap worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Leiderschap begrijpen
 • Verandermanagement
 • Winnen

Effectief projectmanagement

Succesvol in een project participeren of effectief een project leiden is geen sinecure. Projectleiders en -leden die zich voor het eerst aan het managen of participeren van een klus wagen, struikelen maar al te vaak over obstakels die met een gedegen voorbereiding makkelijk te nemen zouden zijn.

Met de training effectief projectmanagement biedt Exalio de perfecte voorbereiding voor startende projectleiders en -leden en een goede opfrisser voor hen die al wat meer ervaring hebben. De tweedaagse training bestaat voor het ene deel uit workshops en voor het andere deel uit theorie. De focus ligt op de vraag: hoe kan ik effectief zijn als projectleider of als projectdeelnemer? Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

 • De essentie van projectmanagement
 • Het projectmanagementproces
 • Effectief projectmanagement
wood orange logo
'Exalio wil mensen laten excelleren en ondernemingen en organisaties op een hoger plan brengen. Volgens de betekenis van de naam ExalioTot grote hoogte verheffen.'
- Ardin M.C. Vlot, founder Exalio

Exalio Nederland BV   ·   Lange Voren 33, 3773 AN Barneveld   ·   The Netherlands   ·   T +31 620 682 850   ·   E info@exalio.com

Deze website maakt gebruik van cookies

This website uses cookies. By using this website, you agree to the use of cookies. Read more

Sluiten