PERFORMANCE QUICK SCAN

Het in kaart brengen van het functioneren van uw organisatie begint met het stellen van een scherpe diagnose. De Performance Quick Scan van Exalio is een efficiënte diagnose-tool bij het opsporen van onderliggende bottleneck-patronen.

Met de Performance Quick Scan analyseert Exalio in vijf stappen de omvang van uw verbeterpotentieel. Het onderzoek resulteert in een presentatie van de bevindingen. Daaruit volgt een logische vervolgstap: een implementatiestrategie voor blijvende verandering.

1. Doelstellingen

De scan begint met een zoektocht naar de samenhang van visie en doelstellingen binnen uw organisatie. Waar zijn uw doelstellingen vastgelegd? En hoe hebt u ze gecommuniceerd naar uw medewerkers? Zitten ze in de hoofden van collega’s? Hebben zij allemaal dezelfde perceptie ten aanzien van uw doelen? Aan de hand van een grondige analyse bepaalt Exalio de kwaliteit en de consistentie van de doelstellingen van uw organisatie.

2. Structuur

Zodra de doelstellingen geanalyseerd zijn, onderzoekt Exalio de kwaliteit van uw structuur. Welke methodes en processen zijn van toepassing? Zijn die geïmplementeerd of staan ze slechts op papier? Sluiten processen aan op systemen? Exalio brengt de kwaliteit van uw organisatiestructuur gedetailleerd in kaart.

3. Situatie

De doelstellingen en de structuur van uw organisatie zijn geanalyseerd. Een factor die het boeken van prestaties nog danig kan hinderen is wat wij noemen 'de situatie'. Maar liefst 80 procent van de processen stagneert op dit vlak. Doelstellingen en structuur zijn bepaald, maar er is geen vertrouwen, de samenwerking verloopt niet soepel, de managementstijl is minder effectief of een destructieve bedrijfscultuur werkt demotiverend. Al die elementen noemt Exalio ‘de situatie’. Die situatie is het onderwerp van analyse in dit deel van de Performance Quick Scan. 

4. Individu

Een organisatie of bedrijf is altijd deels afhankelijk van individuen. Hoe doen zij het eigenlijk? Zijn ze talentvol en gemotiveerd, of ontbreekt het juist aan competenties en mentaliteit? Hoe dragen zij persoonlijk bij aan het verbeteren van de situatie, waardoor de infrastructuur naar doelstellingen effectief wordt benut? Van personen binnen alle dimensies van uw bedrijf of organisatie – van werkvloer tot bestuurder – wordt hun individuele bijdrage aan de organisatie geanalyseerd.

5. Ontwikkeling

De laatste fase van de Performance Quick Scan bestaat uit een analyse van het lerend vermogen van uw organisatie. Wat is, alles overziend, de totale ontwikkelingscompetentie? Is er een leermentaliteit? Wordt er tijd uitgetrokken om processen en systemen voldoende te beheersen? Op basis van de bevindingen van de Performance Quick Scan doen we, in samenspraak met uw organisatie, suggesties en aanbevelingen voor verbetering. Daarmee legt Exalio een belangrijke basis om uw mensen te laten excelleren en uw bedrijf op een hoger plan te brengen. 

Hoe nu verder?

Met het uitvoeren van de Exalio Performance Quick Scan heeft u voor een relatief kleine investering een waardevol instrument en uitgangspunt in handen waarmee uw verbetertraject kan starten.

Vraag ons vrijblijvend om een gesprek zodat we met elkaar uw verbeterpotentie in kaart kunnen brengen.

wood orange logo
'Exalio wil mensen laten excelleren en ondernemingen en organisaties op een hoger plan brengen. Volgens de betekenis van de naam ExalioTot grote hoogte verheffen.'
- Ardin M.C. Vlot, founder Exalio

Exalio Nederland BV   ·   Lange Voren 33, 3773 AN Barneveld   ·   The Netherlands   ·   T +31 620 682 850   ·   E info@exalio.com

Deze website maakt gebruik van cookies

This website uses cookies. By using this website, you agree to the use of cookies. Read more

Sluiten